ubezpieczymycie.pl
porady_ubezpieczeniowe
Franszyza

Franszyza jest pojęciem często pojawiającym się w ubezpieczeniach.


Wyróżniamy:

 • Franszyzę redukcyjną
 • Franszyzę integralną


W Allianz franszyza występuje w ubezpieczeniach majątkowych. Jest to stała kwota określona w umowie, o którą zostaje obniżone odszkodowanie. Franszyzę redukcyjną można wykupić przy podpisywaniu wniosku o ubezpieczenie, wówczas następuje wypłata w pełnej kwocie.
Franszyza nie ma zastosowania do szkód spowodowanych przez pożar, uderzenie pioruna, eksplozję, uderzenie lub upadek statku powietrznego.


Franszyza w Allianz wynosi:

 • 100zł w domu i mieniu prywatnym- można ją wykupić za 30zł
 • 200zł w budynkach dla biznezu - można ją wykupić za 50zł

 

Franszyza integralna podobnie jak redukcyjna jest kwotą stałą,ustaloną w umowie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza przyjętego minimum. Wysokość tego minimum może być oznaczona kwotowo albo jako procent sumy ubezpieczenia. Jeżeli szkoda przekroczy określony próg, wypłacana jest cała kwota odszkodowania. Niestety franszyzy integralnej nie można wykupić i jest ona na ogół wyższa niż franszyza redukcyjna.

Nie występuje w Allianz.

 

przykład I

Szkoda 20 000zł

Franszyza redukcyjna 100zł

Wypłacone odszkodowanie 19 900zł

Szkoda 20 000zł

Franszyza integralna 400zł

Wypłacone odszkodowanie 20 000zł

Przykład II

Szkoda 200zł

Franszyza redukcyjna 100zł

Wypłacone odszkodowanie 100zł

Szkoda 200zł

Franszyza integralna 400zł

Wypłacone odszkodowanie 0zł

 

W grupie raźniej

Kilka istotnych informacji dotyczących ubezpieczeń grupowych. Aby zawrzeć takie ubezpieczenie musi przystąpić do niego min 5 osób. Polisa zapewnia ochronę przez 24 godz na dobę, na całym świecie. Allianz gwarantuje wypłatę świadczenia przy wystąpieniu uszczerbku na zdrowiu, śmierci ubezpieczonego oraz jego współmałżonka, rodzica, teścia. Dodatkowo wypłacamy odszkodowanie na wypadek pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania, urodzenia dziecka itp. Allianz daje również możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

 

Na co powinniśmy zwrócić uwagę

 • okres trwania karencji
 • wysokość odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu
 • od jakiego dnia pobytu w szpitalu wypłacane jest odszkodowanie i jak długo
 • wykaz jednostek chorobowych w poważnym zachorowaniu

 

Większość klientów zwraca jedynie uwagę na sumę ubezpieczenia, wysokość składki ewentualnie kwotę za urodzenie dziecka. Moim zdaniem należy popatrzeć na takie alementy oferty, z których możemy skorzystać jeszcze za swojego życia. Nie sugerujmy się wysoką sumą ubezpieczenia, bo nic nam po niej, gdy na tym świecie nas już nie będzie (do zabezpieczania bliskich są polisy na życie). Zwracajmy za to szczególną uwagę na wysokość świadczenia przysługującą nam za 1% uszczerbku na zdrowiu, za pobyt w szpitalu (Allianz wypłaca odszkodowanie aż do 180 dnia pobytu) itp. Allianz preferuje zabezpieczenie zdrowia naszego i naszej rodziny dlatego oferuje kwoty za uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu wyższe niż konkurencja. Proponujemy również wysokie odszkodowania z tytułu poważnego zachorowania dziecka, w zamian za mniejsze świadczenie za jego urodzenie.

Myślę, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia grupowego warto zapoznawać się z pełnym zakresem ubezpieczenia, nie dając sobie zamydlić oczu wywindowanymi sumami ubezpieczenia.
Zachęcam również do zapoznawania się z wykluczeniami i ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

 

Korzyści pracodawcy

Każdy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odprawy pośmiertnej nie tylko w razie śmierci aktualnego pracownika, ale także w przypadku zgonu byłego pracownika, który po rozwiązaniu stosunku pracy korzystał z zasiłku chorobowego.
Odprawa pośmiertna nie przysługuje uprawnionym członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie (poniósł koszty opłacania skladek), a odszkodowanie wypłacone przez Allianz jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z kodeksem pracy. Jeżeli odszkodowanie jest niższe pracodawca pokrywa różnicę między wysokością świadczenia, a przysługującą wysokością odprawy pośmiertnej.

Ubezpieczenie grupowe wykupione dla pracowników chroni również pracodawcę przed poważnymi wydatkami.

1 | 2 | 3 | 4

Wyszukaj interesujące Cię informacje

oferta

Oferujemy:

 • ubezpieczenia życiowe, zdrowotne, majątkowe
 • zabezpieczenie emerytury
 • NNW, OC, AC, Car assistance
 • ubezpieczenia firmy (pakiet Allianz Biznes Plus)
 • doradztwo ubezpieczeniowe i finansowe
zobacz pełną ofertę